Lan hài đốm - Paphiopedilum gratrixianum

Lan hài đốm - Paphiopedilum gratrixianum

Lan hài đốm Paphiopedilum gratrixianum: Tên Việt Nam: Lan hài đốm Tên Latin: Paphiopedilum concolor Đồng danh: Paphiopedilum concolo...

Hài xuân cảnh - Paphiopedilum Canhii

Hài xuân cảnh - Paphiopedilum Canhii

Hài xuân cảnh - Paphiopedilum Canhii: Tên Việt Nam: Lan hài xuân cảnh Tên Latin: Paphiopedilum Canhii Họ: Phong lan Orchidacea...

Lan Hài

ngọc điểm - đai trâu - nghinh xuân

hồ điệp

phi điêp - giã hạc - trầm

Hoàng thảo

Địa Lan

kỹ thuật chăm sóc hoa lan

Lan Rừng