Hài Hồ Chí Minh

Hài Hồ Chí Minh

  Theo ông Đỗ Khắc Tài, một nhà sưu tầm hoa lan, đang sinh sống tại thành phố Bochum, Đức, lan hài Hồ Chí Minh là một loài cây lai ...

Lan hài đốm - Paphiopedilum gratrixianum

Lan hài đốm - Paphiopedilum gratrixianum

Lan hài đốm Paphiopedilum gratrixianum: Tên Việt Nam: Lan hài đốm Tên Latin: Paphiopedilum concolor Đồng danh: Paphiopedilum concolo...

Lan Hài

ngọc điểm - đai trâu - nghinh xuân

hồ điệp

phi điêp - giã hạc - trầm

Hoàng thảo

Địa Lan

kỹ thuật chăm sóc hoa lan

Lan Rừng