Abdominea minimiflora

Abdominea minimiflora (Hook. f.) J.J. Sm 1917

Đồng danh: Gastrochilus minimiflorus (Hook.f.) Kuntze 1891; Saccolabium minimiflorum Hook. f. 1890; (Hook. f.) Ames 1915; Schoenorchis philippinensis Ames 1915.

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân đơn mọc trên cao độ 400-600 m, chùm hoa dài 12 cm, hoa 20-25 chiếc, to 1.2 cm, nở bất kỳ khi nào.
Nơi mọc: Các khoa học gia VN: N.T. Hiệp, N.S. Khang, P.V. Thế, N.T. Vinh tìm thấy tại Na Hằng, Tuyên Quang, ngày 28-9-2011.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức