Adenoncos vesiculosa Carr

Adenoncos vesiculosa Carr 1932


Tên Việt: Tuyến thư (PHH), Môi tuyến (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân ngắn, lá dầy và dài gần 2 cm. Hoa 1-2 chiếc, to chừng 5 mm, nở vào mùa Đông.
Nơi mọc: Quảng Nam, Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Phước, Bù Gia Mập.Phổ biến trong tuần

Tin Tức