Armodorum siamense


Armodorum siamense Schltr. 1912
Đồng danh: Arachnis siamensis (Schltr.) Tang & F.T.Wang 1951.
Tên Việt: chưa có.
Mô tả: Phong lan, thân lá giống như Arachnis nhưng mềm mại hơn. Chùm hoa dài 15-20 phân, hoa to 2.5 phân
Nơi mọc: Đầm Ron gần Đà Lạt.Phổ biến trong tuần

Tin Tức