Biermannia - Lan Bạch Manh
1. Biermannia calcarata Avery. 1988.

Đồng danh: Arachnis siamensis (Schltr.) Tang & F.T.Wang 1951.
Tên Việt: Bạch manh móng (PHH), Biếc man bắc (TH).
Mô tả: Phong lan thân rất ngắn, lá 4-5 chiếc dài 3-5 phân. Hoa 5-6 chiếc nở vào mùa Đông.
Nơi mọc: Cát bà, Cát hải, Cúc Phuơng.


2. Biermannia sigaldii Seidenf.1992

Đồng danh: Biermannia bimaculata (King & Pantl.) King & Pantl. 1898.
Tên Việt: Bạch manh (PHH), Biếc man trung (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân dài 4-5 phân, lá dài 5 phân. Chùm hoa dài 7-10 phân. Hoa 2-3 chiếc to 8 ly tới 1 phân, mới nở mầu trắng rồi biến sang vàng, nở vào mùa Hạ.
Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt, Nam Cát Tiên.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức