Coelogyne malipoensis

Tên Việt: Chưa có

Mô tả: Phong lan, lá 1 chiếc. Chùm hoa dài 20 cm, hoa 5-8 chiếc to 4 cm, nở đồng loạt vào mùa Thu.

Nơi mọc: Quản Bạ, Hà Giang.

Tìm thấy ở đông nam Vân Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam trên cây, trên núi đá vôi, trên sườn núi đá ở độ cao khoảng 1400 mét trong vùng khí hậu mát mẻ, cây phụ sinh nhỏ với kích thước 0,8" cỡ 2 cm,  giữa mỗi giả hành mọc dài ra hình trứng mang một chùm hoa duy nhất

Phổ biến trong tuần

Tin Tức