Coelogyne micrantha
Đồng danh: Coelogyne clarkei Kraenzl. 1893; Coelogyne papagena Rchb.f. 1862; Pleione micrantha (Lindl.) Kuntze 1891

Tên Việt: Chưa có

Mô tả: Phong lan nhỏ củ moc xa nhau 3 cm, lá 2 chiếc ở ngọn. Chùm hoa dài 5-6 cm, hoa 5-7 chiếc, to 1,25 cm, nở vào mùa Đông-Xuân.

Nơi mọc: Điện Biên , Sơn la theo Leonid Averyanov 12-2010.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức