Cửu Bảo Tiên - Aerides lawrenceae


Nhiệt độ: Giống với các cây thuộc họ Giáng hương thì cây cần nhiệt độ ấm mát không quá nóng quá lạnh.
Ánh sáng: Ánh sang khoảng 70%, cần ánh nắng buổi sáng.
Độ ẩm nước: Các loài Aerides yêu cầu nước phong phú hàng ngày trong nhiệt độ ấm áp. Độ ẩm tương đối cao hơn 70% hoặc cao hơn mặc dù cây trồng có thể được trồng ở mức thấp hơn.
Phân bón: Hàng tuần.
Giá thể: Giống như các cây trong họ Giáng hương, Aerides được trồng tốt nhất ở các giỏ mở thoát nước tốt nhưng yêu cầu độ ẩm cao hoặc được tưởi ẩm rễ thường xuyên. Nếu không một vài khúc gỗ để ghép hoặc cọc dớn dương xỉ để tăng độ ẩm cho rễ.

Theo aos.org

Phổ biến trong tuần

Tin Tức