Lan đại bao trung - Sunipia annamensis


Tên Việt Nam: Lan đại bao trung
Tên Latin: Sunipia annamensis
Đồng danh: Sunipia annamensis (Ridl.) P.F. Hunt, 1971; Ione annamensis Ridl, 1921
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ dài, củ giả thuôn tròn, cao 1,5cm, rộng 1cm, đỉnh mang 1 lá. Lá thuôn, hẹp, dài 7 - 8cm, rộng 1,2 - 1,5cm. Cụm hoa thẳng, mọc từ gốc củ giả, cao 10 - 25cm. Hoa nhỏ màu trắng có vạch đỏ. Cánh môi hình bầu dục tù, màu vàng tươi.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt, Langbian (VưỜn quốc gia Bidoup) và phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 196.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức