Lan ba góc đĩa - Trias disciflora


Tên Việt Nam: Lan ba góc đĩa
Tên Latin: Trias disciflora
Đồng danh: Trias disciflora (Rolfe) Rolfe; Bulbophyllum disciflorum Rolfe
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả trái xoan đều, đỉnh có một lá. Lá thuôn đều, dài trên 10cm, rộng 2, 5cm. Hoa mọc từ gốc củ giả màu vàng lục nhạt, có nhiều đốm nhỏ màu đỏ nâu dọc theo mép cánh hoa. Cánh môi thuôn dài, cột nhị nhụy màu vàng tươi.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Bình Phước) và phân bố ở Lào, Thái Lan.


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 206.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức