Lan Bạc diệp tối - Ania viridifusca
Việt Nam có 1 trên 6 giống trên thế giới. Ania viridifusca (Hook.) Tang & W.Wang ex Summerh. 1939.
Đồng danh: Tainia viridifusca (Hook.) Benth. & Hook. f. 1883 Ascotainia viridifusca (Hook.) Schltr. 1919; *Calanthe viridifusca Hook. 1852.
Tên Việt: Tài lan lục đen (PHH) Bạc diệp tối (TH)
Mô tả: Địa lan cao 1 th -1.50.  Củ cao 4-6 phân, lá 1 chiếc dài 60 phân, rộng 9-10 phân. Cành hoa cao 1th, hoa 20-10 chiếc rộng 3-4 phân. Hoa nở đồng loạt vào cuối mùa Đông và  mùa Xuân.
Nơi mọc: Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Tam Đảo.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức