Lan bắp ngô cụm ngắn - Acampe papillosa
Tên Việt: A cam sóng, Bắp ngô cụm ngắn

Mô tả: Phong lan thân ngắn 30-40 cm. Lá dầy và cứng dài 20 cm rộng 3-4 cm. Chùm hoa rất ngắn 2-3 cm, hoa 10-12 chiếc mọc ở đầu chùm to chừng 1.5-2 cm nở vào mùa Thu, có hương thơm.

Nơi mọc: Cát bà, Kontum, Daklak, Lâm Đồng, Phước Bình, Đồng Nai.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức