Lan đa bông trăng - Polystachya concreta


Tên Việt Nam: Lan đa bông trắng
Tên Latin: Polystachya concreta
Đồng danh: Polystachya concreta (Jacq.) Garay et Sweet
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ dái 5 - 10cm. Củ giả hình con quay, sát nhau. Lá xếp 2 dãy đều đặn, thuôn hình giải, dài 8 - 10cm, rộng 2 cm, đỉnh chia 2 thùy không đều. Cụm hoa chùm ở đỉnh dài 4 - 5cm. Hoa xếp 2 dãy, màu xanh ở cánh đài, màu trắng ở cánh tràng và cánh môi. Cánh môi rộng chia 3 thùy.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Dak Lak), Lâm Đồng và Nam bộ (Tây Ninh) và phân bố ở Lào, các nước có rừng mưa nhiệt đới Châu á khác.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 185.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức