Lan căn diệp trắng - Chiloschista exuperei
Tên Việt Nam: Lan căn điệp trắng
Tên Latin: Chiloschista exuperei
Đồng danh: Chiloschista exuperei (Guill.) Garay
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, không thân, không lá, rễ dẹp, nhiều, màu xanh lục. Quang hợp bằng các chất diệp lục có ở trên rễ phụ sinh. Thân buông xuống 10 - 20cm. Cụm hoa phân nhánh Cụm hoa dài 5cm, có 4 - 6 hoa. Hoa màu trắng phần trong cánh môi có những sọc màu vàng không đều.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt – Lâm Đồng (Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà) và phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 59.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức