Lan căn diệp vàng - Chiloschista parishii
Tên Việt Nam: Lan căn điệp vàng
Tên Latin: Chiloschista parishii
Đồng danh: Chiloschista parishii Seidenf
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, không lá, rễ dẹp, dài. Quang hợp bằng các chất diệp lục có ở trên rễ phụ sinh. Thân buông xuống 10 - 20cm. Cụm hoa phân nhánh. Hoa màu vàng với các đốm nâu.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt và phân bố ở Ấn Độ, Nêpal, Mianma, Thái Lan.
 

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 59.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức