Lan củ dẹt lùn - Thelasis pygmaea

Tên Việt Nam: Lan củ dẹt lùn
Tên Latin: Thelasis pygmaea
Đồng danh: Thelasis pygmaea (Griff.) Bl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Thân giả có dạng cầu dẹt (cao 1,5cm), chỉ có 1 lá, dạng thuôn rộng, dài 3 - 10cm, rộng 1, 5cm, thuôn đều cả hai đầu. Cụm hoa cao hơn lá. Hoa màu trắng nhạt nhỏ.

Phân bố: Cây mọc ở Phan Rang lên Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Dak Lak), Lâm Đồng, Nam bộ (Đồng Nai) và phân bố ở Nêpan, Ấn Độ, Thái Lan, Mianma, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines.


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 200.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức