Lan Hàm Lân tù - Gastrochilus obliquus

Tên Việt Nam: Lan hàm lân tù

Tên Latin: Gastrochilus obliquus
Đồng danh: Gastrochilus obliquus (Lindl.) Kze; Saccolabium obliquus Lindl.; Trần Hợp 1988
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân ngắn, nhiều rễ. Lá xếp 2 dãy sát nhau, dạng thuôn đều, đỉnh chia 2 thùy không đều, dài 7 - 10cm, rộng 1,5 - 2cm. Cụm hoa ngắn, dạng chùy ở gốc thân, dài 1 - 2cm. Hoa nhỏ, màu vàng đốm màu đỏ ở đỉnh. Cánh môi trắng, mép răn reo, có lông, màu đỏ tía, gốc cánh môi màu vàng.

Phân bố: Cây mọc từ Ninh Bình, qua Tây Nguyên đến Nam bộ (Đồng Nai) và phân bố ở Lào, Ấn Độ, Bhutan, Mianma, Thái Lan...


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 126.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức