Lan hàm lân Vân Nam - Gastrochilus yunnanensis


Tên Việt Nam: Lan hàm lân vân nam
Tên Latin: Gastrochilus yunnanensis
Đồng danh: Gastrochilus hainanensis Tsi; Gastrochilus patinatus auct. non (Ridl) Schltr.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân mập, dài 20 - 30cm, có đốt. Lá xếp 2 dãy đều đặn, hình giáo rộng, phẳng, dài 10 - 15cm, rộng 1,5 - 3cm, đỉnh chia 2 thùy nhọn không đều, gốc thành bẹ có vạch dọc. Cụm hoa chùm ngắn, mang 4 - 8 hoa, màu vàng nhạt có đốm nhỏ đỏ. Cánh môi màu trắng có đốm tím vàng, cựa hình cầu.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Ninh, Lâm Đồng, và phân bố ở Trung Quốc, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 127.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức