Lan khúc thần hai hoa - Panisea apiculata

Tên Việt Nam: Lan khúc thần hai hoa
Tên Latin: Panisea apiculata
Đồng danh: Panisea apiculata auct. non Lindl. Panisea tricallosa Rolfe
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ bò dài có bẹ. Lá 1 chiếc dạng thuôn bầu dục, dài 4cm, rộng 1,5cm, đỉnh nhọn, gốc có cuống dài 1,5cm. Cụm hoa có 1 - 2 hoa. Hoa nhỏ màu trắng, cánh môi thuôn rộng ở đỉnh, nguyên không có chai ở gốc, đỉnh tròn đều.

Phân bố: Cây mọc ở Lang bian, Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Lào, Ấn Độ, Trung Quốc.


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 166.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức