Lan khúc thần một hoa - Panisea uniflora


Tên Việt Nam: Lan khúc thần một hoa
Tên Latin: Panisea uniflora
Đồng danh: Panisea uniflora Lindl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ bò dài có bẹ nâu, rách. Củ giả hình thoi, xếp sát nhau, cao 3 - 3,5cm, đỉnh mang 2 lá. Lá thuôn hẹp, dài 15 - 20cm, rộng 1cm. Hoa đơn độc ở nách củ giả, màu trắng, lớn 2cm. Cánh môi chia 3 thùy, hai thùy bên cong lưỡi liềm.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Bình Phước (Bù gia Mập) và phân bố ở Lào, Campuchia, Ấn Độ.


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 166.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức