Lan kiến cò thài lài - Habenaria commelinifolia
Tên Việt Nam: Lan kiến cò thài lài
Tên Latin: Habenaria commelinifolia
Đồng danh: Habenaria commelinifolia Wall. et Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Loài lan đất, thân mập, cao 60 - 80cm, củ dài 2 - 3cm, lá mọc giữa thân, thuôn nhọn ở đỉnh, dài 4 - 10cm. Cụm hoa chùm dài 10 - 15cm, mang 25 hoa xếp thưa. Hoa lớn trắng có đỉnh màu xanh. Cánh môi có 3 thùy, hai thùy bên hẹp nhọn. Cựa dài 0,3 - 0,7cm, phình ở đỉnh.

Phân bố: Cây mọc ở nơi ẩm, lầy ở Lâm Đồng, Đồng Nai, và phân bố ở Ấn Độ, Mianma, Thái Lan.


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 131.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức