Lan kín miệng sợi - Cleisostoma filiforme
Tên Việt Nam: Lan miệng kín sợi
Tên Latin: Cleisostoma filiforme
Đồng danh: Cleisostoma filiforme (Lindl.) Garay; Saccolabium luisioides Gagnep.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân mảnh, dài 15 - 30cm, đốt cách nhau 1,5 - 5cm. Lá mọc cách, buông xống, hình trụ, dài 30 - 40cm, rộng 0,3 - 0,5cm. Cụm hoa chùm dài, đối diện lá, buông xuống có hoa thưa, nhỏ, màu lục với các vạch đỏ trắng hai thùy bên nhỏ, thùy giữa màu hồng tím. Cựa ngắn.

Phân bố: Cây mọc ở các tỉnh phía Nam Việt Nam (Lâm Đồng), và phân bố ở Ấn Độ, Nêpal, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc...

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 62.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức