Lan la dơn cong - Oberonia falcata

Tên Việt Nam: Lan la dơn cong
Tên Latin: Oberonia falcata
Đồng danh: Oberonia falcata King et Pantling
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, cao 20cm. Thân thẳng, có đốt, dài 2cm. Lá hẹp cong, nhọn, dài 1 - 2cm, rộng 0,3 - 0,5cm. Cụm hoa bông ở đỉnh, cao 10cm. Hoa màu vàng xanh, cánh môi có thùy giữa lớn chia 2 thùy sâu.

Phân bố: Cây mọc ở Quảng Nam - Đà Nẵng, Tây Nguyên, Lâm Đồng và phân bố ở Nêpan, Bhutan, Thái Lan, Malaysia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 161.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức