Lan la dơn nhẵn - Oberonia integerrima

Tên Việt Nam: Lan la dơn nhẵn
Tên Latin: Oberonia integerrima
Đồng danh: Oberonia integerrima Guill
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Loài lan đất, mọc bụi, thân rất ngắn. Lá dẹt, phẳng xếp 2 dãy trên mặt phẳng, dài 8 - 20cm, rộng 2 - 3cm, đỉnh tù, mép răn reo. Cụm hoa thẳng đứng, mập, cao 4 - 10cm. Hoa nhiều, màu vàng xanh, cánh môi thuôn tròn nguyên.

Phân bố: Cây mọc cghủ yếu ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Lào, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 161.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức