Lan la dơn đỏ - Oberonia rufilabris
Tên Việt Nam: Lan la dơn đỏ
Tên Latin: Oberonia rufilabris
Đồng danh: Oberonia rufilabris Lindl; Oberonia neotixieri Guill
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, nhỏ, bé, không thân. Lá xếp 2 dãy, 2 - 5 chiếc, thuôn tù ở đỉnh, dài 3 - 6cm, màu xanh bóng. Cụm hoa bông, dài 6 - 15cm, hẹp buống xuống. Hoa nhỏ, màu đỏ hay ghạch tôm, nhất lá cánh môi chia 3 thùy, 2 thùy bên dạng sợi cong, thùy giữa chia 2 thùy sâu hình giải, nhọn, cũng uốn cong ra.

Phân bố: Cây mọc ở miền Trung: Phan Rang, Đà Lạt (Lâm Đồng) đến Nam bộ Đồng Nai và phân bố ở Nêpan, Ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Malaysia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 163.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức