Lan lá kim mảnh - Podochilus tenuisTên Việt Nam: Lan lá kim mảnh
Tên Latin: Podochilus tenuis
Đồng danh: Podochilus tenuis (Bl.) Lindl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, bụi cao 20cm. Thân chia nhánh. Lá hình kim nhọn. Cụm hoa ở đỉnh ít hoa. Hoa nhỏ, trắng, cánh môi trắng có đốm tía gốc 2 phấn phụ sinh.

Phân bố: Cây mọc ở Miền trung: Quảng Nam - Đà Nẵng, Khánh Hòa, lên Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Daklak), Lâm Đồng đến Nam bộ (Phú Quốc) và loài này còn phân bố ở Mianma, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 184.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức