Lan lá kim - Podochilus microphyllus


Tên Việt Nam:  Lan lá kim
Tên Latin: Podochilus microphyllus
Đồng danh:  Podochilus microphyllus Lindl; Podochilus intermedius Averyanov
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan phụ sinh, nhỏ, bé, cao khoảng 20cm, không phân nhánh mảnh. Lá cứng hình giải hẹp, xếp 2 dãy đều đặn, nhọn đầu gốc có bẹ, dài 1cm. Cụm hoa ngắn ở đỉnh mang 4 - 5 hoa nhỏ, màu trắng hay hơi hồng, không nở rộng. Cánh môi nguyên có cằm.

Phân bố: Cây mọc ở Miền trung: Quảng Nam - Đà Nẵng, Khánh Hòa, lên Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Dak Lak), Lâm Đồng đến Nam bộ (Phú Quốc) và loài này còn phân bố ở Mianma, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam  - Trần Hợp - trang 184.Phổ biến trong tuần

Tin Tức