Lan len bánh dày - Eria perpusilla
Tên Việt Nam: Lan len bánh dày
Tên Latin: Eria perpusilla
Đồng danh: Eria perpusilla Par. et Rchb.f; Eria microphyton Schltr
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả tròn dẹt, đường kính 0,5 - 1,5cm. Cụm hoa mọc từ gốc củ giả, cao 1 - 1,3cm, có nhiều hoa. Hoa nhỏ, màu trắng hay lục nhạt ở gốc.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên: Gia Lai, Kontum, và phân bố ở Lào, Mianma, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 115.Phổ biến trong tuần

Tin Tức