Lan len cầu - Eria globulifera
Tên Việt Nam: Lan len cầu
Tên Latin: Eria globulifera
Đồng danh: Eria globulifera Seidenf; Globifera spicata Auct.Non (D.Don) Hand - Mazz
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, dày 1cm, có bẹ. Củ giả xếp sát nhau cao 10 - 13cm, dày 1 - 2cm mang 4 lá ở đỉnh. Lá hình giáo nhọn, thuôn ở đỉnh, và cống rộng ở gốc, dài 14 - 20cm, rộng 2 - 3cm. Cụm hoa 1 - 3 hoa chiếc ở ngọn, dạng chùm dày, dài 2 - 6cm, cong. Hoa nhiều, màu trắng hay vàng nhạt, có môi vàng đậm. Cánh môi chia 3 thùy, hai thùy bên nhỏ.

Phân bố: Cây mọc ở vùng núi cao Bắc Việt Nam: Sapa (Lào Cai), Ninh Bình đến Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Daklak, Lân Đồng, Đồng Nai “núi Chứa Chan”) và phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 113.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức