Lan len chùm hẹp - Eria siamensis


Tên Việt Nam: Lan len chùm hẹp
Tên Latin: Eria siamensis
Đồng danh: Eria siamensis Schltr, Eria stricta Auct. Non Lindl.;Trần Hợp 1988
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả hình trụ hẹp, dài 10 - 15cm, xếp sát nhau. Lá 2 chiếc ở đỉnh, hình giáo hẹp, dài 7 - 10cm, có cuống dài 1 - 1,5cm. Cụm hoa ở đỉnh, giữa 2 lá, dài 10 - 15cm. Hoa nhiều mọc dày xếp 2 dãy về một phía, màu hồng có lông trắng, cánh môi có 3 thùy có chai ở giữa.

Phân bố: Cây mọc ở Sapa (Lào Cai), Ba Vì (Hà Tây), Tây Nguyên : Kontum, Lâm Đồng, Nam bộ: Đồng Nai và phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 116.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức