Lan len hai chấm - Eria bipunctata
Tên Việt Nam: Lan len hai chấm
Tên Latin: Eria bipunctata
Đồng danh: Eria bipunctata Lindl; Eria convallaroides Auct. Non Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả cao 6 - 8cm, rộng 2cm, hình trụ hay hình trám, gốc có bẹ và đỉnh có 4 lá. Lá hình giải, dài 6 - 18cm, rộng 1cm, đầu nhọn. Cụm hoa gần đỉnh, dạng bông dày, dài 8 - 10cm. Hoa thưa, nhỏ, màu trắng hồng có vân tía. Cánh môi có 3 thùy sâu, màu vàng ở giữa và ở đỉnh.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên : Lang bian, Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Ấn Độ, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 110.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức