Lan len hoa đơn - Eria globifera


Tên Việt Nam: Lan len hoa đơn
Tên Latin: Eria globifera
Đồng danh: Eria globifera Rolfe; Eria langbianensis Gagnep
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả hình cầu, cao 2cm, gốc có 2 - 3 vảy có khi cao hơn củ giả, đỉnh mang 1 lá. Lá hình giải tù ở đỉnh, dài 8 - 16cm, gốc có cuống dài. Hoa đơn độc, có lông mịn trắng dày. Hoa lớn 2cm, màu vàng ờ mặt trong. Cánh môi màu vàng có vạch đỏ, chia 3 thùy.

Phân bố: Cây mọc ở miền Trung: Quảng Nam - Đà Nẵng, lên Tây Nguyên (Lâm Đồng) có chủng: var major Guill.. Lá to và hoa lớn hơn.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 113

Phổ biến trong tuần

Tin Tức