Lan len lào - Eria sutepensis

Tên Việt Nam: Lan len lào
Tên Latin: Eria sutepensis
Đồng danh: Eria sutepensis Rolfe et Downie, Eria pubescens auct. non Wright
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh hay ở đất. Củ giả lồi lõm 2 phía, cao 6 - 12cm, gốc có bẹ, đỉnh mang 3 - 4 lá. Lá thuôn đều, dài 9 - 25cm. Cụm hoa trên củ già non, dài 8 - 10cm. Hoa màu trắng, cánh môi dạng bầu dục màu vàng cam có 2 - 7 vạch dọc.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên : Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng và phân bố ở Lào, Mianma, Thái Lan.


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 117.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức