Lan lọng buông thõng - Bulbophyllum rufinum
Tên Việt Nam: Lan lọng bông thõng
Tên Latin: Bulbophyllum rufinum
Đồng danh: Bulbophyllum rufinum Rchb.f; Bulbophyllum crassipes Auct.Non Hook.f
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, dài, có đốt. Củ giả thuôn dài xếp cánh nhau dài 1,5 - 2cm, cao khoảng 6cm, mép có 5 cạnh, đỉnh mang 1 lá. Lá thuôn, tù ở đỉnh, gốc có cuống ngắn. Cụm hoa dài 20cm, nhiều hoa xếp sát nhau. Hoa nhỏ, màu vàng tươi hay màu vàng có sọc đỏ.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Miền Trung và miền Nam (Lâm Đồng, Nha Trang, Cà Ná, Phan Rang, Đồng Nai, Kiên Giang, Côn Đảo...) và phân bố ở Lào, Campuchia, Mianma, Thái Lan.


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 47.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức