Lan lọng cao - Bulbophyllum elatum
Tên Việt Nam: Lan lọng cao
Tên Latin: Bulbophyllum elatum
Đồng danh: Bulbophyllum elatum (Hook.f) J.J.Sm; Cirrhopetalum elatum Hook.f
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Loài lan đất, củ giả xếp sát nhau, thuôn cao 4 - 5cm, đỉnh mang 1 lá thuôn hẹp, đều dài 20cm. Cụm hoa tán mọc ở gốc củ giả, mảnh, cao 20cm. Hoa có cánh đài bên không dính, xoè ra hai bên, dạng thuôn nhọn, dài gấp đôi cánh đài lưng.

Phân bố: Cây mọc ở Lâm Đồng (Langbian) và phân bố ở Ấn Độ, Nêpan.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức