Lan long chuột - Bulbophyllum putidum
Tên Việt Nam: Lan lọng chuột
Tên Latin: Bulbophyllum putidum
Đồng danh: Bulbophyllum putidum (Teijsm. et Binnend) J.J.Sm; Bulbophyllum fascinator (Rolfe); Trần Hợp 1988
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, bò dài. Củ giả dạng trái xoan, cao 1 - 2cm, có cạnh, gốc có nhiều xơ. Củ giả xa nhau, có 1 lá, dạng trái xoan, dài 10 - 15cm, dày. Cụm hoa 1 - 2 hoa mọc từ gốc củ giả. Hoa lớn dài từ 6 - 10cm, màu vàng có sọc màu đỏ nâu. Cánh đài bên dính nhau ở phần đỉnh và kéo dài thành một đuôi nhọn. Cánh tràng có nhiều lông ở đỉnh. Cánh môi dày, màu đỏ đậm.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Tây Nguyên: Daklak, Lâm Đồng (Đà Lạt), và phân bố ở Lào, Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia, Philippin...

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 46.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức