Lan lọng củ lép - Bulbophyllum apodum

Tên Việt Nam:  Lan lọng củ lép

Tên Latin: Bulbophyllum apodum
Đồng danh: Bulbophyllum apodum Hook.f; Bulbophyllum vidalii Tixier
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ bò dài, củ giả rất nhỏ, xếp xa nhau, dài 4 - 10cm, đỉnh mang một lá. Lá mềm thuôn dài cả 2 đầu, dài 20 - 25cm. Cụm hoa mọc sát với lá, cuống chung mảnh, dài 4 - 10cm, có nhiều hoa. Hoa nhỏ, màu trắng, cánh đài xếp toả đều có 1 gân giữa. Cánh môi dày có 3 gân.

Phân bố: Cây mọc ở vùng núi Nam trung bộ: Lâm Đồng (Dalat), Daklak, Buôn Mê Thuột và phân bố ở Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia...Phổ biến trong tuần

Tin Tức