Lan lọng đen - Bulbophyllum nigrescens

Tên Việt Nam: Lan lọng đen
Tên Latin: Bulbophyllum nigrescens
Đồng danh: Bulbophyllum nigrescens Rolfe.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh. Củ giả dạng trứng nhỏ bé, cao 1,5cm xếp sát nhau, đỉnh có 1 lá. Lá thuôn hình dải, tù ở đỉnh, thuôn ở ốc thành cuống ngắn. Cụm hoa mảnh, dài 30 - 40cm có phấn trắng. Hoa nhỏ xềp đều đặn phía đỉnh, mọc chúc xuống, màu đỏ sậm ngã đen. Cành đài gần giống nhau, có lông mảnh. Cánh tràng có lông nhiều hơn. Cánh môi dạng lưỡi, cong lên và có lông ở mép.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Lâm Đồng (Đà Lạt) và phân bố ở Thái Lan.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức