Lan lọng hoa khuyết - Bulbophyllum paraemarginatum

Tên Việt Nam: Lan lọng hoa khuyết
Tên Latin: Bulbophyllum paraemarginatum
Đồng danh: Bulbophyllum paraemarginatum AVER
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan phụ sinh thường mọc trên cành cây cao nơi có nhiều rêu bám, củ dài 2.5, một lá cứng dài 3 - 6 cm, rộng 1 - 1,5 cm. Chùm hoa mọc từ đáy củ có 1 - 2 hoa. Hoa rủ xuống, dài 4,5 cm đến 5,5, hoa màu tím môi màu vàng nhạt, hai bên mép hoa có chùm lông mỏng.  Hoa nở vào tháng 11, hoa không có mùi thơm.
Phân bố: Loài này mọc ở Lai Châu, là loài mới phát hiện, rất hiếm và và do Averyanov tìm thấy ở Việt Nam.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức