Lan lọng kim - Bulbophyllum macoroleumTên Việt Nam: Lan lọng kim
Tên Latin: Bulbophyllum macoroleum
Đồng danh: Bulbophyllum macoroleum Seidenf; Bulbophyllum crassipes auct. non Hook,f.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh (có khi trên đá) thân rễ bò. Củ giả dạng bầu dục, cao 3,5cm, rộng 1,56cm, đỉnh có một lá. Lá thuôn bầu dục tròn, dài 8 - 18cm, rộng 1,5 - 2cm, gốc có cuống ngắn. Cụm hoa thẳng đỉnh hay ngang, mọc từ gốc củ giả. Hoa màu vàng đậm, nhỏ, gốc có lá bắc dài 1cm.

Phân bố: Cây mọc ở miền Trung (Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh), và phân bố ở Thái Lan.


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 42.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức