Lan lọng lệch - Bulbophyllum secundum

Tên Việt Nam: Lan lọng lệch
Tên Latin: Bulbophyllum secundum
Đồng danh: Bulbophyllum secundum Hook.f
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mềm. Củ giả dẹt, nhẵn, đỉnh mang 1 lá. Lá hình giảI, thuôn ở gốc thành cuống ngắn. Cụm hoa mảnh, dài, cao hơn lá. Hoa nhiều, nhỏ, xếp về 1 phía. Hoa màu hung đỏ táI, vàng ở giữa. Cánh hoa có lông. Cánh môi dạng lưỡi màu vàng, có lông ở gốc.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở vùng núi NamTrung bộ (Lâm Đồng) và phân bố ở Lào, Thái Lan, Trung Quốc...

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 47

Phổ biến trong tuần

Tin Tức