Lan lọng muỗng - Bulbophyllum spathulatum
Tên Việt Nam: Lan lọng muỗng
Tên Latin: Bulbophyllum spathulatum
Đồng danh: Bulbophyllum spathulatum (Rolfe) Seidenf; Bulbophyllum bootanense auct. non Griff
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ dài, củ giả nhỏ, cao 2cm, dạng bầu dục nhọn, có cạnh, xa nhau 4 - 5cm. Lá 1 ở đỉnh củ giả, dài 10 - 15cm, đầu tù. Cụm hoa rất ngắn, mềm, mọc sát củ giả, có 2 - 4 hoa. Hoa nhỏ, cánh đài lưng màu lục, cánh đài bên dính nhau màu nâu bóng.

Phân bố: Cây mọc ở Lâm Đồng (Đà Lạt) và phân bố ở Ấn Độ, Mianma, Thái Lan...


Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 49.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức