Lan lọng tía - Bulbophyllum Ambrosia


Lan lọng tía (Bulbophyllum Ambrosia) chủ yếu sống phụ trên các thân cây mọc ven suối, ở độ cao từ 800-1200m. Mùa hoa tháng 10-11. Lan sống phụ thân rễ dài phân nhánh, có đốt. Củ giả xếp xa nhau từ 7 - 15cm, dạng bầu dục dài màu nâu đậm, gốc có nhiều sợi cứng, đỉnh mang 1 lá. Lá cứng, dày, thuôn dài đỉnh chia hai thùy tròn mặt trên xanh thẫm, mạt dưới xanh nhạt. Hoa 1 mọc ở gốc củ giả, màu trắng có các vạch đậm màu nâu tía, với ba cánh đài lớn rộng ra ba phía.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức