Lan lưỡi tóc ba hoa - Trichoglottis triflora
Tên Việt Nam: Lan lưỡi tóc ba hoa
Tên Latin: Trichoglottis triflora
Đồng danh:  Trichoglottis triflora (Guill.) Garay et Seidenf; Saccolabium triflorum Guill.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân ngắn 8 - 10cm. Lá xếp sát nhau, dày hình trụ có rãnh ở mặt trên, đỉnh nhọn. Cụm hoa thẳng, cao 1, 5cm, mang 2 - 7 hoa, màu lục nâu. Cánh môi có 3 thùy, gốc có cựa trắng có lông.

Phân bố: Cây mọc ở Di Linh (Lâm Đồng) và phân bố ở Thái Lan.

Mô tả loài: Trần Hợp - Phùng mỹ Trung.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức