Lan miệng kín buông rủ - Cleisostoma williamsonii
Tên Việt Nam: Lan miệng kín buông rủ
Tên Latin: Cleisostoma williamsonii
Đồng danh: Cleisostoma williamsonii (Rchb.f.) Garay
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân buông rủ, dài 20cm, có nhiều rễ khí sinh. Lá hình trụ nhọn, dài 5 - 10cm, rộng 0,2 - 0,4cm, đỉnh tù. Cụm hoa buông xuống, dài gấp 2 - 4 lần lá. Hoa nhỏ màu nâu nhạt, cánh môi màu đỏ.

Phân bố: Cây mọc từ Tây Nguyên (Kontum, Daklak) xuống Đồng Nai, và phân bố ở Bhutan, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Inđônêxia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 64.


Phổ biến trong tuần

Tin Tức