Lan miệng kín có mỏ - Cleisostoma rostratum
Tên Việt Nam: Lan miệng kín có mỏ
Tên Latin: Cleisostoma rostratum
Đồng danh: Cleisostoma rostratum (Lindl.) Garay; Sarcanthus rostratus Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, mập, dài 10 - 30cm, chia đốt, có nhiều rễ. Lá 4 - 5 chiếc, lớn, dài 16 - 20cm, rộng 2 cm, dai cứng, mặt trên có vằn tím, mặt dưới màu tím đen, đỉnh lá nhọn. Cụm hoa dài 2cm. Hoa nhỏ, cánh môi có 3 thùy, đỉnh cong, cựa thuôn nông.

Phân bố: Cây mọc ở miền Bắc và miền Trung (Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tây, Quảng Trị, Thừa Thiên, Nha Trang.) và loài này còn phân bố ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 64.Phổ biến trong tuần

Tin Tức