Lan miệng kín hai thùy - Cleisostoma duplicilobum

Tên Việt Nam: Lan miệng kín hai thùy
Tên Latin: Cleisostoma duplicilobum
Đồng danh: Cleisostoma duplicilobum (J.J.Sm.) Garay; Sarcanthus carinatus Rolfe ex Downie; Sarcanthus duplicifolius J.J.Sm.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân dài 20cm. Lá ở đỉnh, hình giải, dài 4 - 13cm, rộng 1 - 8cm, thuôn rộng ở đỉnh, có 2 thùy tròn không đều, ốc có bẹ và đốt. Cụm hoa dạng chùy dài hơn lá. Hoa nhiều, nhỏ, màu xanh có sọc đỏ nâu. Cánh môi màu trắng nhạt có sọc dọc, chia 3 thùy, thùy bên mảnh, có đốm đỏ, thùy giữa rộng có mỏ nhọn, răn reo, cựa dạng chóp, tròn. Hoa nở vào tháng 6 - 7.

Phân bố: Cây mọc ở vùng núi Nam trung bộ (Lâm Đồng, Gia Lai, Kontum) và phân bố ở Lào, Thái Lan, Inđônêxia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 62.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức