Lan môi dài ba răng - Macropodanthus alatus

Tên Việt Nam: Lan môi dài ba răng
Tên Latin: Macropodanthus alatus
Đồng danh: Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. & Garay 1988; Macropodanthus tridentatus Seidenf.1988; Pteroceras alatum (Holttum) Holttum 1960; Sarcochilus alatus Holttum 1953.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Đặc điểm nhận dạng: Lan phụ sinh, thân ngắn, lá 5-6 chiếc,  hình giải cong, dài 12 - 18cm, rộng 2 - 3cm, đầu nhọn gốc có bẹ ôm thân. Cụm hoa mọc ở nách lá già, hoa mọc chùm, mỗi chum 10 -  25 hoa, màu trắng, có đốm màu tím nhạt, hoa buông rủ xuống, cuống chung rất lớn dài 20 -  25cm. Hoa to, thơm, cánh môi kéo dài 2 -  3cm, giữa có màu tím nhạt, cựa có mỏ nhọn, dài.

Phân bố: Loài này phân bố ở Lâm Đồng, Bình Phước và Phú Quốc. Ngoài ra chúng còn phân bố ở Cambodia và Thái Lan.
Phổ biến trong tuần

Tin Tức