Lan môi sừng beo - Pteroceras leopardinum

Tên Việt Nam: Lan môi sừng beo
Tên Latin: Pteroceras leopardinum
Đồng danh: Pteroceras leopardinum (Par. et Rchb.f.) Seidenf. et Smitin; Cleisostoma sigaldiensis Guill.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân mập, thẳng 3 - 10cm. Lá 6 - 8cm, rộng 2cm xếp 2 dãy, tù ở đầu thuôn dài ở gốc. Cụm hoa dài 2 - 3cm mang 6 hoa. Bầu có 3 cạnh. Hoa màu vàng tươi hay có đốm nâu. Cánh môi màu trắng, chia 3 thùy, 2 thùy bên đứng, cao, thùy giữa nhỏ. Cựa dài cong ra trước.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt (Lâm Đồng) Khánh Hòa (Hòn Bà) và loài này còn phân bố ở Mianma, Thái Lan, Philippines, Indonesia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 187.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức