Lan môi sừng lớn - Pteroceras simondianum
Tên Việt Nam: Lan môi sừng lớn
Tên Latin: Pteroceras simondianum
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh


Phổ biến trong tuần

Tin Tức